Korduma kippuvad teemad

Kingitused, vastuvõtukulud ja maksud

Pühad on ukse ees ning päevakorras taas kingituste tegemine, jõuluürituste korraldamine ja nendega seonduvad maksuriskid. Vastuvõtukulud ei pruugi olla seotud just pühadega, kuna need kulud saavad olla tehtud ainult äripartneritele: seega tulevad muu hulgas kõne alla äripartneritele korraldatavad ärilõunad, jõuluüritused (või muud) üritused. Selliste kulude maksuvabaks piirmääraks ühes kalendrikuus on 32 eurot + 2% palgafondist […]

Korduma kippuvad teemad

Mis on raamatupidamine?

Definitsiooni võib leida loomulikult igalt poolt, ent kuidas seda mõista? Lühidalt vastaksin oma sõnadega: raamatupidamine on ettevõtte majandustehingute üle arvestuse pidamine viisil, mis annab ajakohase, õige ja õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustustest, tuludest ja kuludest ning seega tulemist (kasumist-kahjumist). Raamatupidamisteenus hõlmab endas üldjuhul palju enamat kui puhtalt raamatupidamist. Püüan järgnevalt lihtsate näidete abil selgitada ja

Scroll to Top