Raamatupidamisteenuse hind sõltub algdokumentide hulgast ning ettevõtte tegevusala eripäradest. Lõplik hind kujuneb kliendiga läbirääkimiste käigus ning võimalik on arveldada nii kindla kuutasu kui ka kannete hulga alusel.

Teenuste baashinnakiri (dokumentide arv kuus):Hind EUR
1…5050
51…7580
76…100120
101…125150
126…150180
151…175215
176…200250
üle 200kokkuleppel

Baashind sisaldab lisaks kannetele ka järgmisi aruandeid ja toiminguid:

raamatupidamist vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele ja Heale Raamatupidamistavale
algdokumentide kontrolli ja vastavatesse andmikesse kandmist (päevaraamat, pearaamat, saldoaruanne…)
deebitoride-kreeditoride arvestust
käibemaksuarvestust
igakuiste maksudeklaratsioonide koostamist ja esitamist Maksuametile
raamatupidamis- ja maksukonsultasioone kuni 1h kalendrikuus

Algdokumendid on:

tellija poolt väljastatud arved
sularahakviitungid
maksekorraldused
saatelehed
lepingud, volitused
aktid, otsused, käskkirjad, protokollid, korraldused jne
panga väljavõtted (panga väljavõttes on iga rida üks algdokument)
kassadokumendid (kassa sissetuleku ja väljamineku orderid)
tellijale esitatud arved
kuluaruanded
lähetuskulude aruanded koos kuludokumentidega
eksporti ja importi tõendavad dokumendid
palgaleht
põhivahendite kaardid, arvestuslehed
laoarvestuslehed, inventuuriaktid
LisateenusedHind EUR
Palgaarvestus (palgaleht koos puhkuse- ja lõpurahade ning maksude arvestusega)5 EUR/inimene
Põhivahendite arvestus (põhivara kaart ja amortisatsiooni arvestus)1 EUR/ühik
Statistikaaruande koostamine ja esitamine5 EUR/tk
“Dokumentide koostamine (lepingud, käskkirjad)”alates 4 EUR/tk
Raamatupidamise sisekorraeeskirjade koostamine (ühekordne)25 EUR
Aastaaruande koostamineaasta keskmine kuutasu
Scroll to Top