Hinnakiri

Raamatupidamisteenuse hind sõltub algdokumentide hulgast ning ettevõtte tegevusala eripäradest. Lõplik hind kujuneb kliendiga läbirääkimiste käigus ning võimalik on arveldada nii kindla kuutasu kui ka kannete hulga alusel.

Teenuste baashinnakiri (dokumentide arv kuus): Hind EUR
1…50 50
51…75 80
76…100 120
101…125 150
126…150 180
151…175 215
176…200 250
üle 200 kokkuleppel

Algdokumendid on:
tellija poolt väljastatud arved;
sularahakviitungid;
maksekorraldused;
saatelehed;
lepingud, volitused;
aktid, otsused, käskkirjad, protokollid, korraldused jne;
panga väljavõtted (panga väljavõttes on iga rida üks algdokument);
kassadokumendid (kassa sissetuleku ja väljamineku orderid);
tellijale esitatud arved;
kuluaruanded;
lähetuskulude aruanded koos kuludokumentidega;
eksporti ja importi tõendavad dokumendid;
palgaleht;
põhivahendite kaardid, arvestuslehed;
laoarvestuslehed, inventuuriaktid

Baashind sisaldab lisaks kannetele ka järgmisi aruandeid ja toiminguid:
raamatupidamist vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele ja Heale Raamatupidamistavale
algdokumentide kontrolli ja vastavatesse andmikesse kandmist (päevaraamat, pearaamat, saldoaruanne…)
deebitoride-kreeditoride arvestust
käibemaksuarvestust
igakuiste maksudeklaratsioonide koostamist ja esitamist Maksuametile
raamatupidamis- ja maksukonsultasioone kuni 1h kalendrikuus

Lisateenused: Hind EUR
Palgaarvestus (palgaleht koos puhkuse- ja lõpurahade ning maksude arvestusega) 5 EUR/inimene
Põhivahendite arvestus (põhivara kaart ja amortisatsiooni arvestus) 1 EUR/ühik
Statistikaaruande koostamine ja esitamine 5 EUR/tk
Dokumentide koostamine (lepingud, käskkirjad) alates 4 EUR/tk
Raamatupidamise sisekorraeeskirjade koostamine (ühekordne) 25 EUR
Aastaaruande koostamine aasta keskmine kuutasu

Kui soovite hindade kohta lisainfot või pakkumist, siis võtke ühendust!

Kontakt

Pin It on Pinterest

Share This