Mis on raamatupidamine?

Mis on raamatupidamine?

Definitsiooni võib leida loomulikult igalt poolt, ent kuidas seda mõista? Lühidalt vastaksin oma sõnadega: raamatupidamine on ettevõtte majandustehingute üle arvestuse pidamine viisil, mis annab ajakohase, õige ja õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustustest,...

Pin It on Pinterest